صفحه پیگیری تراکنش

تیم پشتیبانی پی استار

  • پیگیری تراکنش
  • شورای حل اختلاف

در صورتی که شما از یکی از پذیرندگان درگاه پی استار، محصول یا خدماتی را خریداری نموده اید اما خدمات مورد نظر به شما ارائه نشده و یا ناقص ارائه شده است، از این بخش میتوانید تراکنش مورد نظر را پیگیری فرمایید.

اطلاعات خرید:
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ادرس ایمیل
قیمت تومان
شناسه پیگیری پی استار
شناسه خرید یا مرجع بانکی
نام محصول یا خدمات خریداری شده
آدرس وبسایت که خرید کرده‌اید
شماره کارت بانکی
تاریخ خرید
ساعت خرید
توضیحات خرید در صورت نیاز

شورای حل اختلاف امکانی جدید و متمایز از پی استار است که به شما امکان میدهد با مدیر فروشگاهی که در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده مکالمه کنید قابل ذکر است که در این مکالمه فردی از پی استار به صورت ناظر حضور دارد و در بحث مابین شما و فروشنده شرکت میکند و سعی بر حل اختلاف میان شما دارد.

اطلاعات شما:
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ادرس ایمیل
قیمت تومان
شناسه پیگیری پی استار
شناسه خرید یا مرجع بانکی
نام محصول یا خدمات خریداری شده
آدرس وبسایت که خرید کرده‌اید
شماره کارت بانکی
تاریخ خرید
ساعت خرید
توضیحات خرید در صورت نیاز

7 روز هفتـــــه ، 24 ساعــــته پاســخگوی شــما هســـــــتیم

013 44 64 54 55 support@paystar.com