مرور رده

فین تک

فین تک چیست؟

فین تک چیست؟ فین تک در ایران چه اوضاعی دارد؟ کاربرد و اهداف فین تک، مجموعاً در رابطه با بهبود انواع فعالیت‌های مالی با کمک امکانات حاصل از تکنولوژی است. از این رو فین تک را می‌توان تحت عبارت تکنولوژی مالی معرفی کرد.این تکنولوژی مالی تا به…
ادامه مطلب ...