باشگاه مشتریان پی استار؛ تراکنش‌های درگاه پرداخت خود را به امتیاز تبدیل کنید

123 - باشگاه مشتریان پی استار؛ تراکنش‌های درگاه پرداخت خود را به امتیاز تبدیل کنید

باشگاه مشتریان پی استار، برای ایجاد ارتباط با افراد یا سازمان‌ها برای ارائه خدمات هرچه بهتر و به‌منظور ایجاد تعاملات منظم و مستقیم و هم‌افزایی بیشتر بین سازمان‌ها و گروه‌های مختلف اعضا تعریف شده است. این باشگاه فرصتی برای ارائه .....

ادامه مطالعه