مشتری‌مداری؛ چیست و چگونه می‌توان آن را اجرا کرد؟

مشتری مداری

در فیلم «زن زیبا»، شخصیت جولیا رابرتز، ویویان، به خرید از یک فروشگاه بزرگ می‌رود که به دلیل نحوه لباس پوشیدن او برداشت دیگری از شخصیت او می‌شود. خانم های فروشنده آن فروشگاه بزرگ تصور می کنند که ویویان توان .....

ادامه مطالعه