فین تک چیست؟

فین تک چیست؟

فین تک چیست؟ فین تک در ایران چه اوضاعی دارد؟ کاربرد و اهداف فین تک، مجموعاً در رابطه با بهبود انواع فعالیت‌های مالی با کمک امکانات حاصل از تکنولوژی است. از این رو فین تک را می‌توان تحت عبارت تکنولوژی .....

ادامه مطالعه