کیف پول یا والت دیجیتال چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

درگاه پرداخت اینترنتی

کیف پول یا والت دیجیتال به زبان ساده محل نگهداری و ذخیره سازی ارزهای دیجیتال است. رواج انواع کریپتوارزها که به ارز دیجیتالی هم معروف هستند، منجر شده استفاده از کیف پول یا والت دیجیتال نیز همسو با این رواج .....

ادامه مطالعه