«درگاه‌ پرداخت شخصی» یک لینک اختصاصی است که شما می‌توانید به جای اینکه شماره کارت و یا شماره حساب خود را به دیگران بدهید، این لینک را در اختیار آنها قرار دهید تا به راحتی به شما پرداخت آنلاین داشته باشند. اگر شماره تلفن افراد پرداخت‌کننده را ندارید و یا ترجیح می‌دهید که پرداخت‌کننده‌ها خودشان شماره موبایلشان را برای پرداخت وارد کنند، درگاه پرداخت شخصی راهکاری برای این نیاز شما است.

personal gateway

مزایای درگاه اختصاصی

لینک‌های پرداختی که از این روش ایجاد می‌کنید برای شماره موبایل خاصی ساخته نمی‌شود و همگانی است! یعنی اگر لینک درگاه شخصی خود را در اختیار هر کسی قرار دهید، می‌تواند از آن به شما پرداخت آنلاین انجام دهد.

قابلیت چند بار پرداخت

لینکی که از این طریق ساخته‌ می‌شود، بعد از پرداخت غیرفعال نخواهد شد و افراد دیگر نیز می‌توانند از همان لینک به شما پرداخت کنند.

مبلغ و توضیح اختیاری

این امکان وجود دارد که مبلغ را شما وارد کنید تا پرداخت کننده مبلغ مشخصی به شما پرداخت کند و یا اجازه دهید پرداخت کننده مبلغ دلخواه را وارد کند.