دستگاه کارتخوان

ارائه دستگاه و ثبت ترمینال پذیرندگی از شرکت های psp از طریق پنل مدیریت پذیرندگان و بازاریاب ها راهی برای کسب درآمد به ازای هر تراکنش مناسب پذیرندگان پر تراکنش و نمایندگان فروش و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان

ارتباط در واتس آپ image/svg+xml
ارتباط در واتس آپ واتساپ